اطلاعیه کومەلە به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو

 

دانشجویان و فعالین دانشجویی

امروز ١٦ آذر در ایران به نام روز دانشجو نامگذاری شده است، این مناسبت را به همه شما تبریک گفته و آرزومندیم این روز تبدیل به رمز و سمبل مبارزه برای دمکراسی و آزادی شود.

16 آذر سمبل قیام در برابر قدرتی تمامیتخواه و "نه" گفتن به دیکتاتورهاست.

روز ١٦ آذر ١٣٣٢، نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سلطنتی به تظاهرات مسالمت آمیز دانشگاه تهران که به نشانه اعتراض به ورود نیکسون، معاون وقت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، به ایران تدارک دیده شده بود، یورش بردند. در طی این هجوم نظامی سه دانشجو با اسامی مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت رضوی جان باختند. از آن هنگام و از سوی فعالین دانشجویی و اجتماعی، ١٦ آذر به عنوان روز دانشجو و به مثابه ی سمبل مبارزات دانشجویی در ایران تعیین و نامگذاری شده است. این مناسبت ادای احترامیست به مبارزات دانشجویی در ایران که چه در عصر سلطنت و چه در دوران زمامداری جمهوری اسلامی، همیشه نقشی موثری در قیام و مقاومت در برابر حکومت استبدادی داشته و دارند.

دانشجویان در مبارزه علیه سلطنت و سرنگونی آن نقش موثری ایفا کردند. اگرچه تلاش و فداکاری آنها برای دمکراسی و فضای باز سیاسی، توسط زمامدارام جمهوری اسلامی نقش برآب شد و از همان روزهای نخست خود دانشجویان مورد سرکوب گسترده ی نظام اسلامی قرار گرفتند. پروژه ی انقلاب فرهنگی که منجر به اخراج و تسویه ی تعداد بی شماری از دانشجویان و استادان دگر اندیش شد، اسلامی کردن دانشگاه ها و ممانعت از تشکیل هرگونه سازمان دانشجویی غیر دولتی و بالعکس تاسیس تشکل های دانشجویی حکومتی، همانند انجمن های اسلامی، از جمله اقداماتی بود که رژیم از همان آغاز در پیش گرفته و همچنان نیز بر این سیاست ها اصرار می ورزد.

حکومت جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت دانشجویی را آسیب و خطری جدی برای بنیان های قدرت خود تلقی و تلاش نموده است به شدت آن را سرکوب کند، از آن جمله میتوان بە هجوم وحشیانه به گوی دانشگاه در ١٨ تیر ١٣٧٨ و دستگیری و محبوس نمودن صدها دانشجو فعال دانشجویی اشارە نمود.

دانشجویان کورد نیز با وجود موانع و مشکلات گسترده، همواره بخشی از جنبش "اجتماعی-سیاسی" کردستان بوده و هستند. بخش عمده ای از جریان قیام و مبارزه در کردستان ایران و در ٥ دهه اخیر از دل دانشگاهها متولد شده است و داشگاهها تبدیل به مهد بلوغ و ظهور مستمر نسل های تازه و مترقی مبارزات کردستان شدەاند. اگرچه شاید جنبش دانشجویی کوردها در کردستان ایران گسست چندانی از جنبش سراسری دانشجویی ایران نداشته باشد، اما بی تردید این جنبش ویژگی های خود را دارد، ویژگی ای که منجر به تغییر ماهیت تمام صنفی آن به جنبشی صنفی با خواست هایی سیاسی-اجتماعی می شود.

تشکل ها و انجمن های ویژه ی دانشجویان کورد در دانشگاه های مختلف، ازمناسبت های گوناگون، از یادبود حلبچه و نوروز گرفته تا کوچک ترین بهانه و مناسبت های دیگر، از جمله فرصت هایی بوده که به شکلی بهینه از آن جهت سازماندهی خود استفاده کرده اند. اگرچه در همین راستا نیز با فشارها و سرکوب شدید رژیم مواجه شده و برخی دستگیر و برخی نیز جان خود را از دست داده اند، می توان به ابراهیم لطف اللهی، فعال دانشجویی اشاره نمود که در دوران بازداشت و تحت شکنجه به شهادت رسید.

دبیرخانه ی کمیته مرکزی کومەله، ضمن تبریک ١٦ آذر روز دانشجو در ایران، به مبارزات مستمر دانشجویان و فعالین دانشجویی ادای احترام نموده و خواهان سازماندهی بیشتر دانشجویان در ایران و کردستان است و باور دارد ایجاد رابطه میان فعالین دانشجویی و سایر تشکل ها و فعالین اجتماعی و سیاسی نظیر معلمان و زنان به سود مبارزه در راه دمکراسی در ایران است.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

١٦ آذر ١٣٩٥

٦ دسامبر ٢٠١٦

 

 
1508 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:33:11/12/2016