اطلاعیه کمیتە مرکزی کومەله در خصوص حوادث 31 شهریور شهر مهاباد


روز 31 شهریور 1389 در شهر مهاباد هنگام رژه نیروهای نظامی در این شهر انفجاری در مسیر تماشگران رژه رخ داد و این انفجار متاسفانه باعث مرگ و  زخمی شدن تعدادی از شهروندان غیر نظامی شهر مهاباد شد، حزب کومەله کردستان ایران چنین اعمالی را محکوم کرده و کار گذاشتن بمب را در  مکانها و معابر عمومی را دور از تاکتیک و فرهنگ جنبش ازادی خواهانه کومەله و کردستان میداند. از نظر کومەله چنین جنایتهای عملیات تروریستی قلمداد میشود و کومەله هر گونه عملیاتهای تروریستی را در هر جای جهان محکوم میکند.
مردم ازادیخواه کردستان

جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خود چندین بار از این سناریوها برای مردم ایران و کردستان جهت مظلوم نمایی و مشروعت دادن به قلع و قمع فعالان مدنی و سیاسی استفاده کرده است و این را بدانید که مردم کردستان از این سناریوها بیشترین ضرر را متحمل میشوند.

حزب کومەله کردستان ایران
1389.7.2
24/9/20105373 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:31:29/01/2017