اطلاعیه شماره ٣ دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کومەله کوردستان ایران درحمایت از حقوق مدنی ،سیاسی وقانونی رامین حسین پناهی

مردم آزادیخواه ایران و کوردستان

سازمانها و دولتهای حامی حقوق انسان

همچنانکه همگان مستحضرند روز جمعه ٢ تیر ١٣٩٦ شمسی جمعی از اعضای حزب کومەله کوردستان ایران کە برای فعالیتهای تبلیغی در شهر سنندج حضور داشتند، در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند که متاسفانه ٣ نفر از آنان جان باختند و یک نفرشان هم به نام رامین حسین پناهی که مورد اصابت ٣ گلوله قرار گرفته و به شدت زخمی بود به اسارت نیروهای سپاه پاسداران درآمد.

حزب کومەله کوردستان ایران مطابق کلیە قوانین جهانی و کنوانسیونهای معتبر حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی خواهان است که موارد زیر در مورد رامین حسین پناهی رعایت شود:

 رسیدگی کامل پزشکی به رامین حسین پناهی تا بهبودی کامل و ضمانت سلامتی نامبرده.

ممنوعیت کامل بازجویی و تحقیق تا به دست آمدن سلامتی کامل و ترخیص از بیمارستان.

فراهم ساختن زمینه دیدار خانواده حسین پناهی و اطمینان از سلامتی فرزندشان.

ممنوع ساختن هرگونه شکنجه جسمی و روحی که از مصادیق بارز نقض حقوق زندانیست.

فراهم ساختن امکان دسترسی زندانی به وکیل و نهایتا تشکیل دادگاهی منصفانه که زندانی بتواند از حقوق خویش دفاع نماید.

حزب کومەله کوردستان ایران از کلییه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر و تمام مردم ایران میخواهد که برای دفاع از جان، حقوق و کرامت زندانی سیاسی رامین حسین پناهی از هیچ تلاشی دریغ نکرده و جمهوری اسلامی و کلییه نهادهای وابستەاش را مسئول هر نوع پایمال شدن حقوق انسانی و شرایط نامبرده میداند.

 

حزب کومەله کوردستان ایران

27,07,17
2977 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:08:44:27/06/2017