اطلاعییە کومەله در مورد حوادث دیروز شهرهای کوردستان ایران  

 

دیروزدر اکثر شهرهای کردستان ایران (سنندج، سقز، بانه، بوکان، مهاباد، کامیاران، جوانرود، روانسر، مریوان و پیرانشار) مردم در وسعت دەها هزار نفری در مراکز عمومی شهرها حضور بەهم رساندە و با پخش گل و شیرینی، پوشیدن لباسهای کردی و رقص و پایکوبی و خواندن سرودهای کردی، کارناوالی رنگارنگ و پر از شادی  آفریندەاند.

دیروز ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی رفراندوم برای استقلال در کردستان عراق برگزار گردید، این رفراندوم علیرغم مخالفتهای شدید دولتهای ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق با استقبال وسیعی از طرف رای دهندگان تمام مناطق کردنشین شمال عراق در کمال آرامش و امنیت برگزار گردید. در واکنش به این رفراندم کردستان ایران نیز با وجود فضای شدید امنیتی و تهدید فعالان مدنی و سیاسی مردم به خیابانها ریختند و با رقص و پایکوبی و دادن شعارهایی همبستگی و پشتیبانی خود را با کردهای اقلیم کردستان اعلام کردند.   

در چند روز گذشته کمپینهای وسیعی (کارناوال رنگها) از طرف فعالان مدنی و سیاسی و حمایت احزاب کردستان ایران برای پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت کردهای عراق اعلام گردیده بود، مردم کردستان نیز به این فراخوانها پاسخ مثبت داده و بر اساس دهها فیلم و عکسی که بە دست ما رسیده است بزرگترین تجمع مردمی سالهای اخیر را در کردستان ایران به نمایش گذاشتند.

حزب کومەلە کردستان ایران ضمن تبریک دوباره به برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم برای حق تعیین سرنوشت در کردستان عراق، حضور و پشتیبانی مردم شهرهای کردستان ایران را که به مثابه یک نافرمانی مدنی بزرگ به حکومت برگزار گردید ارج مینهد و تاکیید میکند که جمهوری اسلامی نیز قادر نخواهد بود برای همیشه خواستها و حقوق کردهای ایران را پایمال کند، نگاه امنیتی و زورگویانه که در چند دهه گذشته در کردستان ایران اعمال شده نه تنها پاسخی به حل مسله کرد در ایران نیست، بلکه شکافها را عمیقتر نمودە و کردها را ناخوشنودتر کرده است، تنها راه حل مسئله کردستان از طریق سیاسی و احقاق حقوق حقە خلق کرد است.

 

حزب کومەلە کردستان ایران

٢٦ سپتامبر ٢٠١٧

 

 
1990 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:12:34:26/09/2017