قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال درباره نفی مجازات اعدام


قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال
درباره نفی مجازات اعدام
 
کنگره ملیت های ایران فدرال با تاکید بر ارزش نفس حیات انسان و با دقت نظر به ارزش‌های شناخته شدهٔ انسانی بشدت با مجازات مرگ در قوانین کشور مخالف است و مجازات اعدام را در هر کجای جهان که باشد محکوم می‌کند.
 
با دقت نظر به باور فوق ما صدور مجازات اعدام برای یکی از فعالین سیاسی کرد، رامین حسین پناهی، را بشدت محکوم می کنیم و تمامی ارگان‌ها و تشکل‌های بشردوست را برای جلوگیری از اجرای این حکم غیرانسانی به چالش فرا میخوانیم.
 
کنگره ملیت های ایران فدرال3646 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:01:17:29/05/2018