مرغ سحر از این خاک تودە پر کشید

مرغ سحر از این خاک تودە پر کشید
رفیق عبدالله‌ مهتدی، دبیركل حزب كومه‌له‌ كردستان ایران در پیامی درگذشت محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران را تسلیت گفت.
آنچه‌ در زیل میخوانید، متن پیام رفیق عبدالله‌ مهتدیست؛
مرغ سحر از این خاک تودە پر کشید
آنکە شهرە آفاق شد اما برای خس و خاشاک خواند، آنکە بایکوت و سانسور را پذیرفت اما زینت المجالس قدرتمداران مستبد نشد، آنکە با نوای مرغ سحر امید خفتە و سرخوردە آزادی را در قلوب میلیونها بیدار میکرد، استاد بزرگ آواز ایران، محمد رضا شجریان، درگذشت.
آوازهای او را بسیار گوش کردەام، اما دوبار فرصت حضور در کنسرتهای او را یافتم کە یک بارش در شهر سلیمانیە بود کە بە دعوت استاد بزرگ موسیقی کردی، مظهر خالقی، دو شب در تالار هنر این شهر خواند. شب دوم از اسطورە موسیقی کردی سید علی اصغر کردستانی یاد کرد و آهنگی از او را با شعر فارسی خواند و در مقابل احساسات و اصرارهای مردم سرانجام مرغ سحر را هم حسن ختام کرد.
صدای او خاموشی ناپذیر خواهد ماند.
بە خانوادە گرامی و همە دوستداران هنرش صمیمانە تسلیت میگویم.1131 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:01:22:09/10/2020