اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران

اطلاعیە حزب کومەلە کردستان ایران
اتهام‌پراکنی، سناریو‌سازی و جوسازی علیه کومه‌له را محکوم می‌کنیم.

در چند روز اخیر در رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله در شبکه‌ی استانی لرستان، اعترافاتی از سوی دو نفر پخش شده که گویا در بروجرد از حزب کومه‌له کُردستان ایران اسلحه و مهمات دریافت کرده‌اند تا در طی ماموریتی در اعتراضات مردمی استفاده کنند.
همچنین در توطئه‌ای دیگر سپاه پاسداران در نزدیک روستای "توار" در جادە سنندج بە مریوان به بهانه اینکه دسته‌هایی از نیروی پیشمرگه کومەلە قصد ورود به شهر سنندج رادارند، اقدام به تیراندازی هوایی بر روی مسافران و بازرسی ماشین‌ها کردەاند.
امروزه کە جهانیان حجم کشتار و سرکوب رژیم در مواجهه با مطالبات برحق، اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم را در جایجای کردستان و ایران به چشم می‌بینند، و اراده‌ی شکست‌ناپذیر مردم برای تغییر با دستان خالی هم بر همگان روشن است، این دروغ پراکنیهای پوچ و تکراری دیگر راە بە جایی نخواهد برد.

حزب کومه‌له کردستان ایران ضمن رد چنین سناریوسازی‌ها و ادعاهای بی‌پایه و اساسی، این هجمه‌ی رسانه‌ای، جوسازی‌های دروغین و اتهامات و اعترافات فرمایشی و اجباری را که در ماەهای اخیر و به‌طور مشخص در روزهای گذشته اوج گرفته است شدیداً محکوم می‌کند و آن را تلاشی در راستای انحراف افکار عمومی و زمینه‌سازی برای سرکوب بیشتر و حملات مجدد به اردوگاه‌ها و مقرهای حزب کومه‌له می‌داند.

حزب کومه‌له کُردستان ایران
دبیرخانه کمیته مرکزی
٢ نوامبر 2022 میلادی
١١ آبان ١٤٠١ خورشیدی897 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:58:02/11/2022