اطلاعیه‌:تحریم انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی، وظیفه‌ا‌ی انسانی، اخلاقی و سیاسی است.

مردم آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه ایران و کردستان، اطلاع دارید که رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر دستگاه پروپاگاندا وتبلیغاتی خود را

اطلاعیە کمیتە مرکزی حزب کومەلە کُردستان ایران دربارە یورش موشکی سپاە پاسداران بە اربیل، مرکز حکومت کُردستان عراق

دیشب ٢۵ دیماە برابر با پانزدهم ژانویە ٢٠٢۴ میلادی شهر اربیل، پایتخت حکومت اقلیم کُردستان عراق از سوی سپاە تروریستی

اطلاعیه‌ی حزب کومه‌له کردستان ایران: زن‌ستیزی، آپارتاید جنسیتی و سرکوب زنان را محکوم می‌کنیم

در هفته‌های اخیر و به دنبال سخنان علی خامنه‌ای در مورد الزام به رعایت حجاب، و با گذشت یک ‌سال

- Advertisement -
Ad imageAd image