بیاننامەها

۱۱ اسفند، شکست سیاسی دیگری در کارنامه‌ی رژیم

زنان و مردان آزادیخواه ایران، مردم آگاه و پیشرو کردستان، بنا بر گزارش‌های میدانی، اخبار تاییدشده و تصاویری که از مراکز اخذ رای منتشرشده، مضحکه‌ی به اصطلاح انتخابات مجلس