تحریم انتخابات فرمایشی، ضرورتی در راستای تحکیم و تداوم مبارزات مردمی

پس از حادثه‌ی بحث برانگیز سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه‌ی آن، هم اینک به اصطلاح انتخابات زودرس دیگری در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی در راه است. جدا از جنبه‌های مشکوک مرگ قصاب تهران و عضوی از جلادان هیئت مرگ که نشانگر و بیانگر میزان ناکارآمدی و فرسودگی نظام حاکم بر ایران است، رژیم در نمایشی دیگر به

کومەله در شبکەهای اجتماعی