اطلاعیەی حزب كومەلە كردستان ایران،روز جهانی كارگر گرامی باد

روز جهانی کارگر را گرامی می‌داریم!کارگران مبارز و رنج‌کشیده،اقشار زحمتکش و ستمدیده،مردم آزاده و عدالت‌خواه،امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه می‌رویم که کارگران در سایه‌ی بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی سردمداران و کارگزاران رژیم ستمگر، فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی در بدترین شرایط زندگی خود قرار دارند. بیکاری بیداد می‌کند و بنگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل

اطلاعیه‌ی حزب کومه‌له کردستان ایران در مورد ترور شعیب زارعی

با نهایت تاسف به اطلاع آحاد مردم مبارز کردستان و ایران می‌رسانیم،

۱۱ اسفند، شکست سیاسی دیگری در کارنامه‌ی رژیم

زنان و مردان آزادیخواه ایران، مردم آگاه و پیشرو کردستان، بنا بر گزارش‌های میدانی، اخبار تاییدشده و تصاویری

پاسخی به رئیس دفتر آقای رضا پهلوی

روز گذشته در شبکه‌ی اجتماعی ایکس(توییتر سابق)، امیرحسین اعتمادی رئیس دفتر آقای رضا پهلوی، در گزاره‌هایی ضدونقیض و نادرست، در

کومەله در شبکەهای اجتماعی